Sanat kategorimizde yer alan Piyona için Dağarcık adlı bu özel eser özellikle piyano enstrümanı ile ilgilenenler için bir başyapıt özelliği taşımakta. En kolay biçimi ile başlangıç seviyesinden başlayarak aşama aşama kendilerini geliştirebilecekleri beste ve düzenlemelerin yer aldığı eser tüm piyona severlere hitap etmekte.

Piyona eğitimi veren özel müzik kurslarından başlayarak “Güzel Sanatlar Liseleri”, “Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Bölümleri”, “Konservatuarlar”, ve “Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri” gibi mesleki anlamda piyano eğitimi veren tüm kurumlardaki piyano öğrencilerine temel kaynak oluşturabilecek nitelikteki bu eser aynı zamanda bu alanda eğitim gören öğrenciler için destekleyici unsurlar barındırmaktadır.

Piyano için Dağarcık

Piyano için Dağarcık

Piyona Öğrencileri ve Eğiticilerine Piyona için Dağarcık Kitabı

Piyona öğrencileri öncelikli olmak üzere piyona eğiticilerine de kaynak olma özelliği taşıyan Piyona için Dağarcık kitabı içinde ilk bölümde başlangıç çalışmaları için Saray yolu, Çoban ve Merdiven gibi küçük ölçekte eserler yer almakta. Her aşamada piyona öğrencisi ve eğiticisi için geniş bir yelpaze içinde oluşturulmuş piyona eserlerini içere gerçek anlamda bir dağarcık yaratılmış olan eser tüm müzik severlere hitap etmekte.

Yavuz Durak tarafından uzun ve özenli bir çalışma sonrasında ortaya çıkarılmış olan Piyona için Dağarcık adlı kitap içinde “Şaka” ve “Fidayda Üzerine Çeşitlemeler” isimli eserler ile piyano öğrencilerinin belli teknik davranışları edinebilmeleri amacında etüt özelliğinde hazırlanmış eserlerdir.

 

 

 

 

 

Etiket: ,