Nezir Temur

Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınçıları

Türkler tarih boyunca birçok farklı coğrafya içerisinde yaşamışlardır. Birçok yere hâkim olmuşlar ve birçok yeri kaybetmişlerdir. Dünyanın birçok yerinde Türk izine rastlamak mümkün. Bu izleri taşıyan kollardan birisi ise Kırgız […]

Tarih