Francisco Ferre

özgür eğitim

Eğitimin günün yaşanılan şartlarında olmaması gerekliliğini savunan Francisco Ferre nasıl olması gerektiğini sadece fikir olarak değil uygulamalı olarak da hayata geçirmiş olarak eğitimci unvanını da alan anarşist bir kimlikteydi. Başkaldıran […]

Edebiyat