Düşünce dünyamızı şekillendiren, bizlere yeni ideolojiler ve hayatı tanıma çabası kazandıran eserler, dikkat çekici unsurlar içermektedirler. Bu özelliklere sahip olmaları, milyonlarca insan tarafından takip edilmelerini sağlamıştır. Bu yönü itibari ile düşünce konusunda düşündüren eserler, bizlere her zaman,  değer katıcı özellikte olmuşlardır. Onlardan öğrendiklerimiz ile birlikte hayata olan bakış açımız değişmiş ve farklı bir noktaya doğru gitme yoluna girmişizdir. Devlet ve Devrim adlı bu kitap, ideolojisi olmayan bir bireyin, yeni bir düşünce sistemi ile tanışmasına neden olucu, özellikler içermektedir.

Devlet ve Devrim

Devlet ve Devrim

Düşünce Dünyamızda Yeni Bir Pencere Devlet ve Devrim

Dünyaca ünlü düşünür ve bir akıma adını veren yazar V. İ. Lenin tarafından kaleme alınan bu eser, halkların bir araya gelmesi ile birlikte oluşacak gücün, bazı şeyleri değiştirebileceği fikrini aşılamış ve okuyucuya empoze etmiştir. Bu eser ile birlikte, düşünce dünyası da boyut kazanacak özelliklere sahip olmuştur.

Devlet ve Devrim, halk sınıfının ezikliğinden ve ezilmişliğinden ancak ve ancak yine kendi güçlerinin birleşmesi ile kurtulabileceklerini ve bu güç karşısında hiçbir gücün duramayacağını anlatır. Bu eseri ile birlikte ideolojisini net bir şekilde ortaya koyan yazar, kendisi gibi düşünen insanları da peşinden sürüklemeyi başarmıştır.

V. İ. Lenin, oluşturduğu düşünce tarzı ile dünyaya mal olmuş bir düşünürdür. Düşünürün de ötesinde, bir akıma ismini veren bir liderdir. Söyledikleri ile gösterdiği yol ile her zaman öncü bir isim olan yazar, kaleme aldığı bu eseri ile birlikte, düşünce dünyasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlamıştır.

 

Etiket: ,